Điều khoản sử dụng

==> Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng tài khoản mua trên website vào mục đích trái pháp luật

==> Nếu bị phát hiện khách hàng phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật, tài khoản sẽ bị lock cấm vĩnh viễn !

===> ACC mua về là tài sản của các bạn -hãy bảo về nó -mua về ngâm và nuôi  trong vòng 72h rồi đổi mật khẩu fb cũng như mk mail -xin cảm ơn